My Earmarked PlantsSend to a Friend
   


Shrubs with Purple foliage

21 plants found

Click on an image or plant name to view the full plant profile

Previous (Viewing 21 to 21 )
Click Image for
Full Profile
Latin &
Common Name
EarmarkType & FormFlowers & Foliage
Pittosporum tenuifolium - Dark DelightPittosporum tenuifolium

'Dark Delight'
Shrub, Container-friendly, Rounded - Bush flowers, Purple foliage

Previous