My Earmarked PlantsSend to a Friend
   


Kalmia Plants

1 plant found in genus "Kalmia"

Click on an image or plant name to view the full plant profile


Click Image for
Full Profile
Latin &
Common Name
EarmarkType & FormFlowers & Foliage
Kalmia latifolia - Calico Bush, KalmiaKalmia latifolia

Calico Bush, Kalmia
Shrub, Rounded - BushWhite flowers (Summer), Dark Green foliage


Click here to find out where you can buy kalmia.